รายวิชาที่เปิดสอน ในเทอมที่ 2/2563 ของ ผศ.สุเนตร มูลทา  นักศึกษา คนใดสนใจ แสดงความจำนงและลงทะเบียน ตามวันและเวลา ที่แสดงนี้นะครับ
 
---
 📣📣ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์📣📣
ศูนยํภาษาฯและคอมพิวเตอรํ จัดอบรมภาษาอังกฤษ​ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน​
"โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ​ TOEFL​ ITP"
เป็นการอบรมแบบออนไลน์
หากสนใจเข้าร่วมโครงการ​ สามารถสมัคร​ที่ลิ้งค์นี้​ 👉🏻
 
 
#สาขาอุตสาหการ มาทางนี้ด่วน... ‼️‼️‼️‼️
ข้อสอบ กว. สภาวิศวกร
มาอ่านแล้ว เตรียมไปสอบกันเลย
1. Production Planning and Control
📌
http://203.170.248.248/memexam/main/app4011.php?aSubj=28&aDb=0
----------------------------------------------------------------
2. Quality Control
📌 http://203.170.248.248/memexam/main/app4011.php?aSubj=29&aDb=0
----------------------------------------------------------------
3. Safety Engineering
📌 http://203.170.248.248/memexam/main/app4011.php?aSubj=31&aDb=0
----------------------------------------------------------------
4. Industrial Work Study
📌 http://203.170.248.248/memexam/main/app4011.php?aSubj=26&aDb=0
----------------------------------------------------------------
5. Industrial Plant Design
📌   http://203.170.248.248/memexam/main/app4011.php?aSubj=30&aDb=0
----------------------------------------------------------------
6. Maintenance Engineering
📌   http://203.170.248.248/memexam/main/app4011.php?aSubj=32&aDb=0
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนการพัฒนาประเทศไทย 20 ปีข้างหน้า